داستان از آنجایی شروع می شود که یک هواپیمای مسافربری تجاری مطعلق به کشور هند در دهه ۱۹۸۰ توسط یک گروه تروریست دزدیده می شود از این رو یک مامور دولتی وظیفه دارد تمام گروگان های این هواپیما را نجات دهد.