دختری چینی کانادایی، وقتی هیجان زده می‌شود تبدیل به یک پاندا سرخ غول پیکر می شود…